ENER i Scrabble - ordspill.com

ENER i Scrabble

ENER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1R1

Ved å legge til én bokstav til ENER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÆRENE 10
NYERE 10
RYENE 10
ENØRE 9
ØRENE 9
RØENE 9
ÅRENE 8
NEVER 8
NEVRE 8
EVNER 8
RUENE 8
REPEN 8
RÅENE 8
URENE 8
UEREN 8
UERNE 8
NERVE 8
REVNE 8
REVEN 8
VENER 8
VERNE 8
NEPER 8
BREEN 8
BENER 8
NEGRE 6
REGNE 6
ORENE 6
ROENE 6
REKEN 6
REMEN 6
RENKE 6
NEGER 6
GRENE 6
MENER 6
EONER 6
KREEN 6
KNEER 6
EGNER 6
GREEN 6
GENRE 6
GENER 6
FRENE 6
FEREN 6
EKREN 6
EMNER 6
ENGER 6
ERGEN 6
ENKER 6
TREEN 5
RIENE 5
TRENE 5
SENER 5
TERNE 5
TENER 5
RETNE 5
ARENE 5
RENTE 5
ERTNE 5
DRENE 5
EINER 5
ENDER 5
ENDRE 5
ENSER 5
ENTER 5
ENTRE 5
ERLEN 5
ERTEN 5
IRENE 5
RENSE 5
LENER 5
NEDRE 5
NEIER 5
NERDE 5
NIERE 5
RAENE 5
REDEN 5
REIEN 5
REINE 5
NESER 5
REXEN 4

Ord som starter på ENER

OrdPoeng
ENERGISPAREPÆRE 27
ENERGISPØRSMÅLA 27
ENERGISPAREPÆRA 27
ENERGISPØRSMÅL 26
ENERGIFORBRUKET 25
ENERGIPROBLEMET 24
ENERGIFORSYNING 24
ENERGIUTVIKLING 24
ENERGIPROBLEMER 24
ENERGIBEHOVENE 24
ENERGIFORBRUKA 24
ENERGIBEHOVET 23
ENERGISITUASJON 23
ENERGIUTVINNING 23
ENERGIFORBRUK 23
ENERGIPROBLEMA 23
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIPROBLEM 22
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIBÆREREN 22
ENERGIUTGIFTENE 21
ENERGIEKSPORTEN 21
ENERGITYVENE 21
ENERGITILFØRSEL 21
ENERGITYPENE 21
ENERGIEKSPORTER 21
ENERGIBEHOV 21
ENERGIPOLITIKK 21
ENERGIPOLITISKE 21
ENERGIBÆRERE 21
ENERGIBUNTENE 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENERÅDIGHETENE 20
ENERGITYVEN 20
ENERGITYPEN 20
ENERGIUTGIFTER 20
ENERGITYVER 20
ENERGITYPER 20
ENERGIBÆRER 20
ENERGIPOLITISK 20
ENERGISPARINGEN 20
ENERGITILSKUDDA 20
ENERGISELSKAPER 20
ENERGISPARINGER 20
ENERGISELSKAPET 20
ENERGIRESSURSER 19
ENERGILEVERANSE 19
ENERGIRESSURSEN 19
ENERÅDIGHETER 19
ENERGIBUNTER 19
ENERGIRESURSENE 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERGIBUNTEN 19
ENERGIBALANSENE 19
ENERGIKREVENDE 19
ENERGIDEBATTENE 19
ENERGIKOMITEENE 19
ENERGISPARINGA 19
ENERGITILSKUDD 19
ENERGIINNHOLDET 19
ENERGIRESERVENE 19
ENERGIEKSPORT 19
ENERGIKJELDENE 19
ENERGITYPE 19
ENERÅDIGHETEN 19
ENERGIUTGIFTA 19
ENERGIVERKENE 18
ENERGIGIVENDE 18
ENERGIUTGIFT 18
ENERGISPARING 18
ENERGISKHETENE 18
ENERGIRESERVEN 18
ENERGISELSKAP 18
ENERGIKJELDER 18
ENERGITILGANGER 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGIKONSERNET 18
ENERGIKOSTNADEN 18
ENERGIMARKEDENE 18
ENERGIRESURSER 18
ENERGIBALANSER 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGIKOSTNADER 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENERGITILSKOTTA 18
ENERGITYV 18
ENERGIKONSERNER 18
ENERGITILGANGEN 18
ENERETTIGHETENE 18
ENERGIRESURSEN 18
ENERÅDIGHETA 18
ENERGIBALANSEN 18
ENERGISPARENDE 18
ENERGIDEBATTEN 18
ENERGIRESERVER 18
ENERGIKOMITEEN 18
ENERGIINDUSTRI 18
ENERGIRESSURS 17
ENERGIMINISTERE 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGIINNHOLD 17
ENERGIRESERVE 17
ENERGIMARKEDER 17
ENERGIMINISTRER 17
ENERGISKHETEN 17
ENERGIKONSERNA 17
ENERGIENHETENE 17
ENERGIPRISENE 17
ENERGIMANGELEN 17
ENERGIMARKEDET 17
ENERETTIGHETER 17
ENERETTIGHETEN 17
ENERGITILSKOTT 17
ENERGIMENGDENE 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGIPLANENE 17
ENERVERINGENE 17
ENERÅDIGHET 17
ENERGIBALANSE 17
ENERGIVERKER 17
ENERGIKJELDE 17
ENERGISKHETER 17
ENERGIBUNT 17
ENERGIBASERTE 17
ENERGIVERKET 17
ENERGIKJELDA 17
ENERVERINGEN 16
ENERGIPRISEN 16
ENERGIPRISER 16
ENERGIRESURS 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIDEBATT 16
ENERGIPLANER 16
ENERVERINGER 16
ENERGISKHETA 16
ENERGIMANGLER 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERGIVERKA 16
ENERGIMINISTER 16
ENERGIFORMEN 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERGIPLANEN 16
ENERGIENHETER 16
ENERGITILGANG 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGIENHETEN 16
ENERGETIKKENE 16
ENERGIKONSERN 16
ENERETTIGHETA 16
ENERGIMARKEDA 16
ENERGIGLASSENE 16
ENERGITAPENE 16
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGIFORMER 16
ENERGIBASERT 16
ENERVERINGA 15
ENERGIFORMA 15
ENERGILØST 15
ENERGILØSE 15
ENERGIVERK 15
ENERGITAPET 15
ENERGISKHET 15
ENERGIKRISENE 15
ENERGIMANGEL 15
ENERGETIKKER 15
ENERGIKILDENE 15
ENERGIGLASSET 15
ENERETTIGHET 15
ENERGIMARKED 15
ENERGETIKKEN 15
ENERGIMENGDE 15
ENERGIKRISEN 14
ENERGIPRIS 14
ENERGIPLAN 14
ENERVERING 14
ENERGILØS 14
ENERGITAPA 14
ENERGIFORM 14
ENERGIKILDER 14
ENERGIKILDEN 14
ENERVERENDE 14
ENERGIENHET 14
ENERGIKRISER 14
ENERGIGLASSA 14
ENEROMMENE 13
ENERÅDENDE 13
ENERGETISKE 13
ENERGIGLASS 13
ENERGIKRISA 13
ENERGIKRISE 13
ENERGIKILDE 13
ENERGETIKK 13
ENERÅDIGE 13
ENERGITAP 13
ENEROMMET 12
ENERVERES 12
ENERVERER 12
ENERGIRIKT 12
ENERVERTE 12
ENERÅDIG 12
ENERGIRIKE 12
ENERGETISK 12
ENERVERT 11
ENEROMMA 11
ENERGIRIK 11
ENERGISKE 11
ENERVERE 11
ENERVER 10
ENERETTENE 10
ENERGISK 10
ENERGIENE 10
ENERGIEN 9
ENERETTEN 9
ENERETTER 9
ENERGIER 9
ENEROM 8
ENERETT 7
ENERGI 7
ENEREN 6
ENERNE 6
ENERE 5

Ord som slutter med ENER

OrdPoeng
SHOWSCENER 29
REVYSCENER 27
CYKLAMENER 26
HOVEDSCENER 26
CITOYENER 24
VOLDSSCENER 24
DØDSSCENER 23
CRIMPLENER 23
JAKTSCENER 23
BADESCENER 22
ØYVERDENER 22
ØYENTJENER 22
BRUKSPLENER 21
INTIMSCENER 21
BØYESENER 21
TEKJØKKENER 21
SENGESCENER 21
AMFISCENER 21
MORDSCENER 21
PRØVESTENER 21
NAKENSCENER 21
UTESCENER 21
VÅRMORGENER 20
DANSESCENER 20
BUTYLENER 20
SANGSCENER 20
URSCENER 20
SLAGSCENER 20
PYROKSENER 20
BISCENER 20
GATESCENER 20
SKYVESENER 19
BOKVERDENER 19
ØYENSTENER 19
OPPTJENER 19
KJØKKENER 19
FRISCENER 19
NATTSCENER 19
HOPPTRENER 19
TALESCENER 19
FYRVESENER 19
GLYKOGENER 19
HYDROGENER 19
TJUVTRENER 19
BANDYTRENER 19
BUNNMORENER 19
CHILENER 19
FURUGRENER 18
BERGVESENER 18
LYSFONTENER 18
BANKVESENER 18
POSTVESENER 18
ØYESTENER 18
VEGVESENER 17
UTØRKENER 17
JULAFTENER 17
LUNGEVENER 17
ØKUMENER 17
TYVTRENER 17
SUBVENER 17
REVYSENER 17
FROPREKENER 17
HYBENER 17
VASSVESENER 17
HOVEDTRENER 17
SEXSCENER 17
STUMTJENER 17
KATEKUMENER 17
SCREENER 17
SYKLAMENER 17
HUSORDENER 16
FILMVESENER 16
VEIVESENER 16
LEVERVENER 16
OVERLAKENER 16
HYGIENER 16
RYGGSENER 16
RYGGLENER 16
PRONOMENER 16
PORTVENER 16
BOKSETRENER 16
HULVENER 16
SKABILKENER 16
HOVEDSENER 16
ØSTROGENER 16
HÆLSENER 15
ALPINGRENER 15
MAIMORGENER 15
INNGRIPENER 15
SCENER 15
PARABENER 15
OMVERDENER 15
EVERGREENER 15
KROMOGENER 15
BADELAKENER 15
SUVERENER 15
LIVSAFTENER 15
SKIVERDENER 15
ÅRTUSENER 15
SJEFSTRENER 15
ROMVESENER 15
TOLLVESENER 15
VÆRENER 15
AVTJENER 14
LENSVESENER 14
PATOGENER 14
HOLVENER 14
ALPINTRENER 14
BETJENER 14
OPERASENER 14
MUTAGENER 14
ISØRKENER 14
GRASPLENER 14
LOSVESENER 14
SJEFTRENER 14
KRANSVENER 14
FORTJENER 14
UVESENER 14
PORSELENER 14
TURKMENER 14
TØRRTRENER 14
STILLEBENER 14
RETTSTJENER 14
PREDIKENER 14
BAKESTENER 14
HEILAFTENER 14
TERYLENER 14
DOYENER 13
BUTENER 13
HALOGENER 13
OSTEAFTENER 13
FOLKESENER 13
PLESKENER 13
DAGSORDENER 13
JAKTSENER 13
RANGORDENER 13
MENHADENER 13
DØDSSENER 13
NOTABENER 13
TABELLENER 13
TRAVTRENER 13
SLUTTSENER 13
IGUMENER 13
KONVENER 13
UTTREDENER 13
SANGAFTENER 13
BEKKENER 13
SLAGORDENER 13
INTERVENER 13
WIENER 13
FORBENER 13
HYENER 13
PROMENER 13
ISOKIMENER 13
HELAFTENER 13
LANGBENER 13
ØRKENER 12
GESTAGENER 12
NAKKESENER 12
HARDTRENER 12
FORGRENER 12
ALMEGRENER 12
SKOLESENER 12
DIKTAMENER 12
ANDROGENER 12
PREKENER 12
OLIVENER 12
ABALIENER 12
INNTJENER 12
STREBENER 12
SLOVENER 12
AVGRENER 12
GULDENER 12
FENOMENER 12
TITUSENER 12
UORDENER 12
ØSKENER 12
SKJENER 11
FILMSENER 11
ANNENTRENER 11
VERDENER 11
KAROTENER 11
MORGENER 11
RIKSTRENER 11
SPLEENER 11
DAMETRENER 11
HELGENER 11
TRANSGENER 11
BRASENER 11
ALLERGENER 11
RUMENER 11
LETALGENER 11
TENTAMENER 11
KARANTENER 11
KANTILENER 11
LØSENER 11
MORDSENER 11
SIDEGRENER 11
SKIGRENER 11
FORMENER 11
MURENER 11
GANGRENER 11
EKSAMENER 11
FERSKENER 11
KASTTRENER 11
TERPENER 11
NAKENSENER 11
KODESENER 11
OKSESENER 11
PATENER 10
FORLENER 10
RUTENER 10
HILSENER 10
BISENER 10
VESENER 10
DEKKENER 10
URSENER 10
DREIESENER 10
FONTENER 10
HELLENER 10
GATESENER 10
STOLLENER 10
DROTTENER 10
EDELSTENER 10
SANGSENER 10
ANTIGENER 10
HIGENER 10
KVENER 10
DANSESENER 10
DOLMENER 10
EKSTRENER 10
MARKENER 10
SKITRENER 10
MIGRENER 10
ARENASENER 10
SLAGSENER 10
SUTENER 10
VITENER 10
TUSENER 10
FORENER 9
NATTSENER 9
PLENER 9
TALESENER 9
FIKENER 9
SARASENER 9
TJENER 9
NAFTENER 9
TORDENER 9
NOMENER 9
NOGENER 9
SIDELENER 9
ITALIENER 9
PRENER 9
ROTRENER 9
ARMLENER 9
MORENER 9
DOMENER 9
SJENER 9
FRISENER 9
ATHENER 9
SPENER 9
BENER 8
AFTENER 8
VENER 8
EGRENER 8
SAMENER 8
FALENER 8
MESENER 8
ARMENER 8
ORDENER 8
ADRIENER 8
LANSENER 8
LAKENER 8
KARENER 8
LODENER 8
ALKENER 8
GREENER 8
OMENER 8
ROSENER 8
LEMENER 8
ALIENER 7
STRENER 7
AMENER 7
LISENER 7
SIRENER 7
SEXSENER 7
SILENER 7
GRENER 7
MENER 6
DRENER 6
ATENER 6
ASENER 6
TRENER 6
STENER 6
DIENER 6
SLENER 6
GENER 6
LENER 5
SENER 5
TENER 5

Bøyningsformer av ENER

Lignende ord av ENER

Anagram av ENER

For mer informasjon om ordet ENER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok