ENER i Scrabble - ordspill.com

ENER i Scrabble

ENER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1R1

Ved å legge til én bokstav til ENER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÆRENE 10
NYERE 10
RYENE 10
ENØRE 9
ØRENE 9
RØENE 9
ÅRENE 8
NEVER 8
NEVRE 8
EVNER 8
RUENE 8
REPEN 8
RÅENE 8
URENE 8
UEREN 8
UERNE 8
NERVE 8
REVNE 8
REVEN 8
VENER 8
VERNE 8
NEPER 8
BREEN 8
BENER 8
NEGRE 6
REGNE 6
ORENE 6
ROENE 6
REKEN 6
REMEN 6
RENKE 6
NEGER 6
GRENE 6
MENER 6
EONER 6
KREEN 6
KNEER 6
EGNER 6
GREEN 6
GENRE 6
GENER 6
FRENE 6
FEREN 6
EKREN 6
EMNER 6
ENGER 6
ERGEN 6
ENKER 6
TREEN 5
RIENE 5
TRENE 5
SENER 5
TERNE 5
TENER 5
RETNE 5
ARENE 5
RENTE 5
ERTNE 5
DRENE 5
EINER 5
ENDER 5
ENDRE 5
ENSER 5
ENTER 5
ENTRE 5
ERLEN 5
ERTEN 5
IRENE 5
RENSE 5
LENER 5
NEDRE 5
NEIER 5
NERDE 5
NIERE 5
RAENE 5
REDEN 5
REIEN 5
REINE 5
NESER 5
REXEN 4

Ord som starter på ENER

OrdPoeng
ENERGISPØRSMÅLA 27
ENERGISPAREPÆRE 27
ENERGISPAREPÆRA 27
ENERGISPØRSMÅL 26
ENERGIFORBRUKET 25
ENERGIFORSYNING 24
ENERGIFORBRUKA 24
ENERGIPROBLEMER 24
ENERGIBEHOVENE 24
ENERGIPROBLEMET 24
ENERGIUTVIKLING 24
ENERGIBEHOVET 23
ENERGISITUASJON 23
ENERGIFORBRUK 23
ENERGIUTVINNING 23
ENERGIPROBLEMA 23
ENERGIPROBLEM 22
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIBÆREREN 22
ENERGITYVENE 21
ENERGIEKSPORTER 21
ENERGIPOLITIKK 21
ENERGIBEHOV 21
ENERGITYPENE 21
ENERGIPOLITISKE 21
ENERGIBÆRERE 21
ENERGIEKSPORTEN 21
ENERGITILFØRSEL 21
ENERGIUTGIFTENE 21
ENERGITYVEN 20
ENERGITYPER 20
ENERGITYPEN 20
ENERGIBÆRER 20
ENERGIUTGIFTER 20
ENERGITYVER 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENERGIPOLITISK 20
ENERGISELSKAPET 20
ENERÅDIGHETENE 20
ENERGISPARINGER 20
ENERGISELSKAPER 20
ENERGIBUNTENE 20
ENERGITILSKUDDA 20
ENERGISPARINGEN 20
ENERGIRESSURSEN 19
ENERÅDIGHETER 19
ENERGIKREVENDE 19
ENERGIBUNTEN 19
ENERGIRESERVENE 19
ENERGITILSKUDD 19
ENERGIRESSURSER 19
ENERGIKJELDENE 19
ENERGIINNHOLDET 19
ENERGISPARINGA 19
ENERGIKOMITEENE 19
ENERGILEVERANSE 19
ENERGIUTGIFTA 19
ENERGIEKSPORT 19
ENERÅDIGHETEN 19
ENERGIBUNTER 19
ENERGIRESURSENE 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERGIBALANSENE 19
ENERGIDEBATTENE 19
ENERGITYPE 19
ENERGIRESERVER 18
ENERGIGIVENDE 18
ENERGISPARING 18
ENERGISELSKAP 18
ENERGIKJELDER 18
ENERGIDEBATTEN 18
ENERGISPARENDE 18
ENERGITILSKOTTA 18
ENERGIBALANSEN 18
ENERGIKONSERNER 18
ENERGIKOSTNADER 18
ENERETTIGHETENE 18
ENERGIKOSTNADEN 18
ENERGIMARKEDENE 18
ENERGITILGANGER 18
ENERGITILGANGEN 18
ENERGIKONSERNET 18
ENERGIKOMITEEN 18
ENERGIRESURSEN 18
ENERGIINDUSTRI 18
ENERGISKHETENE 18
ENERGIRESERVEN 18
ENERGIRESURSER 18
ENERGIBALANSER 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGIVERKENE 18
ENERÅDIGHETA 18
ENERGIUTGIFT 18
ENERGITYV 18
ENERGIKJELDE 17
ENERGIBUNT 17
ENERGIVERKER 17
ENERGISKHETER 17
ENERGIBALANSE 17
ENERGIBASERTE 17
ENERGIMINISTERE 17
ENERGIMARKEDET 17
ENERGIPLANENE 17
ENERETTIGHETER 17
ENERGIENHETENE 17
ENERGIMANGELEN 17
ENERÅDIGHET 17
ENERETTIGHETEN 17
ENERGIMENGDENE 17
ENERGITILSKOTT 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGIKONSERNA 17
ENERGIKJELDA 17
ENERVERINGENE 17
ENERGIMARKEDER 17
ENERGIRESSURS 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGIRESERVE 17
ENERGIINNHOLD 17
ENERGIPRISENE 17
ENERGIMINISTRER 17
ENERGIVERKET 17
ENERGISKHETEN 17
ENERGITILGANG 16
ENERGIPLANER 16
ENERGISKHETA 16
ENERVERINGER 16
ENERGIMINISTER 16
ENERGIPLANEN 16
ENERGIRESURS 16
ENERGIGLASSENE 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERGIVERKA 16
ENERGIMANGLER 16
ENERGIPRISEN 16
ENERGIFORMEN 16
ENERGIPRISER 16
ENERGIBASERT 16
ENERGIENHETER 16
ENERVERINGEN 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGIENHETEN 16
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGIDEBATT 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIFORMER 16
ENERETTIGHETA 16
ENERGIKONSERN 16
ENERGITAPENE 16
ENERGETIKKENE 16
ENERGIMARKEDA 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERGETIKKER 15
ENERGIKRISENE 15
ENERGILØSE 15
ENERVERINGA 15
ENERGIMENGDE 15
ENERGITAPET 15
ENERGISKHET 15
ENERGIKILDENE 15
ENERGIVERK 15
ENERGIMARKED 15
ENERGETIKKEN 15
ENERETTIGHET 15
ENERGILØST 15
ENERGIGLASSET 15
ENERGIFORMA 15
ENERGIMANGEL 15
ENERVERING 14
ENERGIPLAN 14
ENERGILØS 14
ENERGIFORM 14
ENERGITAPA 14
ENERGIPRIS 14
ENERGIENHET 14
ENERGIKILDER 14
ENERGIKRISER 14
ENERGIKRISEN 14
ENERGIGLASSA 14
ENERGIKILDEN 14
ENERVERENDE 14
ENERÅDIGE 13
ENERGIKILDE 13
ENERGITAP 13
ENERGIGLASS 13
ENERGIKRISE 13
ENERGETIKK 13
ENERGETISKE 13
ENERGIKRISA 13
ENEROMMENE 13
ENERÅDENDE 13
ENERVERTE 12
ENERÅDIG 12
ENERGIRIKE 12
ENERVERER 12
ENEROMMET 12
ENERVERES 12
ENERGIRIKT 12
ENERGETISK 12
ENERGISKE 11
ENERGIRIK 11
ENERVERT 11
ENERVERE 11
ENEROMMA 11
ENERVER 10
ENERETTENE 10
ENERGISK 10
ENERGIENE 10
ENERGIER 9
ENERETTER 9
ENERGIEN 9
ENERETTEN 9
ENEROM 8
ENERETT 7
ENERGI 7
ENERNE 6
ENEREN 6
ENERE 5

Ord som slutter med ENER

OrdPoeng
JUBELSCENER 29
SHOWSCENER 29
REVYSCENER 27
CYKLAMENER 26
CITOYENER 24
DØDSSCENER 23
CRIMPLENER 23
JAKTSCENER 23
SLUTTSCENER 23
ØYVERDENER 22
BADESCENER 22
ØYENTJENER 22
UTESCENER 21
VÅPENGRENER 21
HAVBEKKENER 21
KLUBBTRENER 21
BØYESENER 21
MORDSCENER 21
AMFISCENER 21
SANGSCENER 20
BUTYLENER 20
BISCENER 20
GATESCENER 20
URSCENER 20
MYNTVESENER 20
SLAGSCENER 20
PYROKSENER 20
DREIESCENER 20
GLYKOGENER 19
NATTSCENER 19
ØYENSTENER 19
CHILENER 19
HYDROGENER 19
TJUVTRENER 19
HOPPTRENER 19
SKYVESENER 19
KJØKKENER 19
FYRVESENER 19
TALESCENER 19
BUNNMORENER 19
FRISCENER 19
BOKVERDENER 19
OPPTJENER 19
ØYESTENER 18
POSTVESENER 18
BANKVESENER 18
YRKESGRENER 18
OPPTREDENER 18
PARKVESENER 18
FURUGRENER 18
ÅNDSVESENER 17
TYVTRENER 17
LUNGEVENER 17
VEGVESENER 17
SUBVENER 17
STUMTJENER 17
HOVEDTRENER 17
SEXSCENER 17
HYBENER 17
UTAVERDENER 17
SCREENER 17
REVYSENER 17
VANNVESENER 17
SYKLAMENER 17
SUPERTRENER 17
UTØRKENER 17
KATEKUMENER 17
SKOGVESENER 17
ØKUMENER 17
JULAFTENER 17
KIRKETJENER 16
HYGIENER 16
LIKPREKENER 16
HOVEDSENER 16
RYGGLENER 16
VEIVESENER 16
FILMVESENER 16
OVERLAKENER 16
ØSTROGENER 16
PRONOMENER 16
UTFORTRENER 16
LEVERVENER 16
RYGGSENER 16
HULVENER 16
HUSORDENER 16
PORTVENER 16
PARABENER 15
SUVERENER 15
GRESSPLENER 15
HÆLSENER 15
OMVERDENER 15
SKIVERDENER 15
SCENER 15
VISEAFTENER 15
LIVSAFTENER 15
BADELAKENER 15
VÆRENER 15
SEKTVESENER 15
KROMOGENER 15
ÅRTUSENER 15
ROMVESENER 15
PATOGENER 14
STILLEBENER 14
MUTAGENER 14
TØRRTRENER 14
TURKMENER 14
KRANSVENER 14
LENSVESENER 14
GRASPLENER 14
TERYLENER 14
ALPINTRENER 14
BAKESTENER 14
LOSVESENER 14
FORTJENER 14
OPERASENER 14
SJEFTRENER 14
PORSELENER 14
PREDIKENER 14
ISØRKENER 14
AVTJENER 14
BETJENER 14
UVESENER 14
HOLVENER 14
ISOKIMENER 13
HELAFTENER 13
ENDEMORENER 13
HALOGENER 13
LANGBENER 13
NOTABENER 13
INTERVENER 13
DAGSORDENER 13
FOLKESENER 13
BEKKENER 13
FORBENER 13
PROMENER 13
TABELLENER 13
BUTENER 13
UTTREDENER 13
OSTEAFTENER 13
WIENER 13
SLUTTSENER 13
TRAVTRENER 13
DOYENER 13
REKEAFTENER 13
HYENER 13
IGUMENER 13
FESTAFTENER 13
MENHADENER 13
PLESKENER 13
KONVENER 13
JAKTSENER 13
HERRETRENER 13
DØDSSENER 13
SKOLESENER 12
AVGRENER 12
UORDENER 12
ALMEGRENER 12
DIKTAMENER 12
INNTJENER 12
GULDENER 12
OLIVENER 12
ANDROGENER 12
HARDTRENER 12
NAKKESENER 12
ABALIENER 12
GESTAGENER 12
SLOVENER 12
ØSKENER 12
FENOMENER 12
TITUSENER 12
TALLERKENER 12
ØRKENER 12
PREKENER 12
STREBENER 12
FORGRENER 12
KANTILENER 11
GANGRENER 11
VERDENER 11
RIKSTRENER 11
TENTAMENER 11
DANSETRENER 11
EKSAMENER 11
FORMENER 11
FERSKENER 11
RUMENER 11
SKJENER 11
KASTTRENER 11
KODESENER 11
TILTREDENER 11
ALLERGENER 11
INNTREDENER 11
LETALGENER 11
MORDSENER 11
MURENER 11
DAMETRENER 11
MORGENER 11
SKIGRENER 11
LØSENER 11
KAROTENER 11
KARANTENER 11
NAKENSENER 11
TERPENER 11
BRASENER 11
SIDEGRENER 11
FILMSENER 11
TRANSGENER 11
HELGENER 11
SPLEENER 11
OKSESENER 11
HIGENER 10
RUTENER 10
TUSENER 10
PATENER 10
VESENER 10
BISENER 10
VITENER 10
SUTENER 10
DREIESENER 10
KVENER 10
EDELSTENER 10
URSENER 10
SKITRENER 10
SLAGSENER 10
DROTTENER 10
ANTIGENER 10
EKSTRENER 10
DEKKENER 10
GATESENER 10
STOLLENER 10
DOLMENER 10
MARKENER 10
MIGRENER 10
SANGSENER 10
HELLENER 10
FORLENER 10
DANSESENER 10
HILSENER 10
FONTENER 10
ARENASENER 10
SPENER 9
NOMENER 9
PLENER 9
SJENER 9
TJENER 9
PRENER 9
NOGENER 9
TALESENER 9
NATTSENER 9
ATHENER 9
MORENER 9
FORENER 9
DOMENER 9
SARASENER 9
ARMLENER 9
SIDELENER 9
FIKENER 9
ROTRENER 9
TORDENER 9
ITALIENER 9
NAFTENER 9
FRISENER 9
LANSENER 8
MESENER 8
OMENER 8
GREENER 8
VENER 8
BENER 8
FALENER 8
ADRIENER 8
EGRENER 8
KARENER 8
LODENER 8
AFTENER 8
ROSENER 8
ARMENER 8
ORDENER 8
ALKENER 8
LAKENER 8
LEMENER 8
SAMENER 8
SIRENER 7
AMENER 7
SEXSENER 7
GRENER 7
LISENER 7
STRENER 7
SILENER 7
ALIENER 7
ATENER 6
DRENER 6
MENER 6
DIENER 6
ASENER 6
STENER 6
SLENER 6
TRENER 6
GENER 6
LENER 5
TENER 5
SENER 5

Bøyningsformer av ENER

Lignende ord av ENER

Anagram av ENER

For mer informasjon om ordet ENER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok