ENER i Scrabble - ordspill.com

ENER i Scrabble

ENER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1R1

Ved å legge til én bokstav til ENER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYENE 10
ÆRENE 10
NYERE 10
RØENE 9
ØRENE 9
ENØRE 9
BENER 8
NEVRE 8
REPEN 8
REVEN 8
REVNE 8
ÅRENE 8
RUENE 8
NEPER 8
RÅENE 8
UEREN 8
UERNE 8
URENE 8
VENER 8
VERNE 8
NERVE 8
NEVER 8
BREEN 8
EVNER 8
GENRE 6
ORENE 6
EGNER 6
EKREN 6
EMNER 6
ENGER 6
ENKER 6
ROENE 6
EONER 6
ERGEN 6
RENKE 6
GREEN 6
REKEN 6
REGNE 6
REMEN 6
GENER 6
GRENE 6
NEGER 6
KNEER 6
KREEN 6
MENER 6
NEGRE 6
TERNE 5
ENDRE 5
SENER 5
TENER 5
NIERE 5
TREEN 5
TRENE 5
ENDER 5
EINER 5
IRENE 5
DRENE 5
LENER 5
NEDRE 5
ENSER 5
ERLEN 5
RIENE 5
ENTRE 5
RETNE 5
RENTE 5
RENSE 5
NEIER 5
NESER 5
REINE 5
REIEN 5
ERTNE 5
REDEN 5
RAENE 5
ERTEN 5
ARENE 5

Ord som starter på ENER

OrdPoeng
ENERGISPØRSMÅLA 27
ENERGISPAREPÆRA 27
ENERGISPAREPÆRE 27
ENERGISPØRSMÅL 26
ENERGIFORBRUKET 25
ENERGIUTVIKLING 24
ENERGIPROBLEMER 24
ENERGIBEHOVENE 24
ENERGIPROBLEMET 24
ENERGIFORSYNING 24
ENERGIFORBRUKA 24
ENERGISITUASJON 23
ENERGIFORBRUK 23
ENERGIPROBLEMA 23
ENERGIUTVINNING 23
ENERGIBEHOVET 23
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIPROBLEM 22
ENERGIBÆREREN 22
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIUTGIFTENE 21
ENERGIPOLITIKK 21
ENERGITYPENE 21
ENERGIBÆRERE 21
ENERGITILFØRSEL 21
ENERGIEKSPORTER 21
ENERGIPOLITISKE 21
ENERGIBEHOV 21
ENERGIEKSPORTEN 21
ENERGITYPER 20
ENERGIPOLITISK 20
ENERGIUTGIFTER 20
ENERGISELSKAPER 20
ENERÅDIGHETENE 20
ENERGITYPEN 20
ENERGISPARINGEN 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENERGITILSKUDDA 20
ENERGIBÆRER 20
ENERGISELSKAPET 20
ENERGIBUNTENE 20
ENERGISPARINGER 20
ENERGIEKSPORT 19
ENERGIBUNTER 19
ENERGIBUNTEN 19
ENERGIDEBATTENE 19
ENERGIUTGIFTA 19
ENERÅDIGHETER 19
ENERGITILSKUDD 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERGIKREVENDE 19
ENERGISPARINGA 19
ENERGIBALANSENE 19
ENERGILEVERANSE 19
ENERGIINNHOLDET 19
ENERGIRESURSENE 19
ENERGIRESSURSEN 19
ENERGIRESSURSER 19
ENERGIRESERVENE 19
ENERGIKOMITEENE 19
ENERGIKJELDENE 19
ENERÅDIGHETEN 19
ENERGITYPE 19
ENERGIDEBATTEN 18
ENERGIVERKENE 18
ENERGIGIVENDE 18
ENERGISPARING 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGIBALANSER 18
ENERGIRESURSER 18
ENERGIINDUSTRI 18
ENERGIRESERVEN 18
ENERGISKHETENE 18
ENERGIKOMITEEN 18
ENERÅDIGHETA 18
ENERGIKJELDER 18
ENERGIBALANSEN 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENERGIRESERVER 18
ENERGISPARENDE 18
ENERGITILGANGEN 18
ENERGIKOSTNADEN 18
ENERGITILGANGER 18
ENERGIKOSTNADER 18
ENERETTIGHETENE 18
ENERGIMARKEDENE 18
ENERGIKONSERNER 18
ENERGIKONSERNET 18
ENERGITILSKOTTA 18
ENERGISELSKAP 18
ENERGIRESURSEN 18
ENERGIUTGIFT 18
ENERGIMANGELEN 17
ENERGITILSKOTT 17
ENERGIBALANSE 17
ENERGIBASERTE 17
ENERGIBUNT 17
ENERGIINNHOLD 17
ENERGISKHETER 17
ENERGIFORMENE 17
ENERVERINGENE 17
ENERGIPRISENE 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGIMARKEDET 17
ENERGIMINISTRER 17
ENERGIKJELDA 17
ENERGIVERKET 17
ENERGIVERKER 17
ENERGIKJELDE 17
ENERETTIGHETEN 17
ENERGIKONSERNA 17
ENERGIPLANENE 17
ENERGIMENGDENE 17
ENERGIRESSURS 17
ENERGIRESERVE 17
ENERETTIGHETER 17
ENERGIENHETENE 17
ENERGIMARKEDER 17
ENERGISKHETEN 17
ENERÅDIGHET 17
ENERGIMINISTERE 17
ENERGIPLANER 16
ENERETTIGHETA 16
ENERGITAPENE 16
ENERGIGLASSENE 16
ENERGIMARKEDA 16
ENERGIENHETER 16
ENERGIMINISTER 16
ENERGIFORMEN 16
ENERGITILGANG 16
ENERGISKHETA 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGIKONSERN 16
ENERGIPRISER 16
ENERVERINGEN 16
ENERGETIKKENE 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERGIPRISEN 16
ENERGIDEBATT 16
ENERGIPLANEN 16
ENERGIFORMER 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGIENHETEN 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERVERINGER 16
ENERGIVERKA 16
ENERGIBASERT 16
ENERGIRESURS 16
ENERGIMANGLER 16
ENERGIMANGEL 15
ENERGIMARKED 15
ENERGIMENGDE 15
ENERGIKRISENE 15
ENERGITAPET 15
ENERGIVERK 15
ENERVERINGA 15
ENERGIGLASENE 15
ENERGIGLASSET 15
ENERGIFORMA 15
ENERGISKHET 15
ENERGETIKKER 15
ENERGIKILDENE 15
ENERETTIGHET 15
ENERGETIKKEN 15
ENERGIGLASSA 14
ENERVERENDE 14
ENERGITAPA 14
ENERGIFORM 14
ENERGIKILDEN 14
ENERGIKRISER 14
ENERVERING 14
ENERGIPRIS 14
ENERGIGLASET 14
ENERGIKRISEN 14
ENERGIENHET 14
ENERGIPLAN 14
ENERGIKILDER 14
ENERÅDIGE 13
ENERGITAP 13
ENERGIKRISE 13
ENERGETIKK 13
ENERÅDENDE 13
ENERGIKRISA 13
ENEROMMENE 13
ENERGETISKE 13
ENERGIKILDE 13
ENERGIGLASA 13
ENERGIGLASS 13
ENERÅDIG 12
ENERVERTE 12
ENERVERES 12
ENERGETISK 12
ENERGIGLAS 12
ENERGIRIKE 12
ENERVERER 12
ENEROMMET 12
ENERGIRIKT 12
ENERGISKE 11
ENEROMMA 11
ENERGIRIK 11
ENERVERE 11
ENERVERT 11
ENERGIENE 10
ENERVER 10
ENERETTENE 10
ENERGISK 10
ENERGIER 9
ENERGIEN 9
ENERETTEN 9
ENERETTER 9
ENEROM 8
ENERETT 7
ENERGI 7
ENERER 6
ENEREN 6
ENERNE 6
ENERE 5

Ord som slutter med ENER

OrdPoeng
JUBELSCENER 29
KJEMPESCENER 29
SHOWSCENER 29
DRØMMESCENER 27
REVYSCENER 27
HOVEDSCENER 26
CYKLAMENER 26
CITOYENER 24
OPERASCENER 24
VOLDSSCENER 24
CRIMPLENER 23
SLUTTSCENER 23
BYFENOMENER 22
BADESCENER 22
ØYVERDENER 22
ØYENTJENER 22
HAVBEKKENER 21
AMFISCENER 21
BRUKSPLENER 21
NAKENSCENER 21
UTESCENER 21
TEKJØKKENER 21
KLUBBTRENER 21
TEATERSCENER 21
INTIMSCENER 21
PRØVESTENER 21
POPVERDENER 21
SENGESCENER 21
JULEMORGENER 21
NYÅRSAFTENER 21
VÅPENGRENER 21
JUNIMORGENER 21
BUTYLENER 20
SÆRFENOMENER 20
LYSFENOMENER 20
BISCENER 20
PÅSKEAFTENER 20
DREIESCENER 20
VÅRMORGENER 20
DANSESCENER 20
MYNTVESENER 20
HJELPETRENER 20
SLAGSCENER 20
FYRVESENER 19
GLYKOGENER 19
NATTSCENER 19
TJUVTRENER 19
CHILENER 19
BANDYTRENER 19
HOPPTRENER 19
BUNNMORENER 19
ØYENSTENER 19
OPPTJENER 19
BOKVERDENER 19
GUDEVERDENER 19
KJØKKENER 19
HYDROGENER 19
FURUGRENER 18
MUNKEORDENER 18
ØYESTENER 18
BERGVESENER 18
POSTVESENER 18
LYSFONTENER 18
HØSTAFTENER 18
PARKVESENER 18
BANKVESENER 18
AVISVERDENER 18
OPPTREDENER 18
FYRABENER 18
BEDREVITENER 18
TYVTRENER 17
FROPREKENER 17
UTØRKENER 17
SUPERTRENER 17
SUBVENER 17
VASSVESENER 17
TSJETSJENER 17
BOTNMORENER 17
UTAVERDENER 17
SEXSCENER 17
SKOGVESENER 17
VANNFONTENER 17
SKOLEVESENER 17
VANNVESENER 17
KATEKUMENER 17
ÅNDSVESENER 17
JULAFTENER 17
GJENFORENER 17
VINVERDENER 17
HYBENER 17
HOVEDTRENER 17
ØKUMENER 17
STUMTJENER 17
VEGVESENER 17
RYGGLENER 16
VEIVESENER 16
PRONOMENER 16
HULVENER 16
KUNSTGRENER 16
SKABILKENER 16
BOKSETRENER 16
KIRKETJENER 16
HOVEDSENER 16
PORTVENER 16
ØSTROGENER 16
HUSORDENER 16
LIKPREKENER 16
OLSOKAFTENER 16
HYGIENER 16
FILMVESENER 16
UTFORTRENER 16
PALMEGRENER 16
ÅRTUSENER 15
VISEAFTENER 15
TOLLVESENER 15
SEKTVESENER 15
GRESSPLENER 15
SJEFSTRENER 15
MAIMORGENER 15
INNGRIPENER 15
PARABENER 15
SCENER 15
VÆRENER 15
OMVERDENER 15
ALPINGRENER 15
EVERGREENER 15
BADELAKENER 15
SKIVERDENER 15
LIVSAFTENER 15
SUVERENER 15
TURKMENER 14
TØRRTRENER 14
SJEFTRENER 14
IDEVERDENER 14
BETJENER 14
GRASPLENER 14
DELEKSAMENER 14
FREMTREDENER 14
RETTSTJENER 14
LOSVESENER 14
LENSVESENER 14
AVTJENER 14
PORSELENER 14
ISØRKENER 14
HEILAFTENER 14
ALPINTRENER 14
HOLVENER 14
UVESENER 14
TERYLENER 14
PREDIKENER 14
STILLEBENER 14
FORTJENER 14
MUTAGENER 14
KRANSVENER 14
REKEAFTENER 13
UTTREDENER 13
TRAVTRENER 13
TABELLENER 13
HYENER 13
RANGORDENER 13
SLAGORDENER 13
FORBENER 13
DOYENER 13
JAZZAFTENER 13
NOTABENER 13
WIENER 13
PLESKENER 13
DAGSORDENER 13
PROMENER 13
BEKKENER 13
HALOGENER 13
ENDEMORENER 13
ISOKIMENER 13
SANGAFTENER 13
LANGBENER 13
HERRETRENER 13
HELAFTENER 13
INTERVENER 13
FESTAFTENER 13
BUTENER 13
TALLERKENER 12
FRATREDENER 12
TIDSORDENER 12
ØRKENER 12
GULDENER 12
FORGRENER 12
INNTJENER 12
HARDTRENER 12
STREBENER 12
PREKENER 12
SLOVENER 12
ALMEGRENER 12
FENOMENER 12
OLIVENER 12
UORDENER 12
TITUSENER 12
ANDROGENER 12
FERSKENER 11
TENTAMENER 11
EKSAMENER 11
KARANTENER 11
INNTREDENER 11
DANSETRENER 11
ELITETRENER 11
GANGRENER 11
KANTILENER 11
SIDEGRENER 11
MORGENER 11
FORMENER 11
SKIGRENER 11
VERDENER 11
RUMENER 11
DAMETRENER 11
ANNENTRENER 11
BRASENER 11
RIKSTRENER 11
LETALGENER 11
LØSENER 11
HELGENER 11
ALLERGENER 11
SPLEENER 11
NAKENSENER 11
SKJENER 11
KASTTRENER 11
HELLENER 10
EKSTRENER 10
SLAGSENER 10
ANTIGENER 10
DROTTENER 10
FONTENER 10
PATENER 10
VESENER 10
HIGENER 10
TUSENER 10
SKITRENER 10
EDELSTENER 10
MIGRENER 10
FORLENER 10
HILSENER 10
MARKENER 10
BISENER 10
SUTENER 10
DEKKENER 10
KVENER 10
VITENER 10
DANSESENER 10
DREIESENER 10
ATHENER 9
ARMLENER 9
TJENER 9
PLENER 9
TORDENER 9
SARASENER 9
NOMENER 9
NOGENER 9
FORENER 9
MORENER 9
SPENER 9
PRENER 9
ROTRENER 9
DOMENER 9
FIKENER 9
SJENER 9
ITALIENER 9
ARMENER 8
LAKENER 8
SAMENER 8
ALKENER 8
LODENER 8
ORDENER 8
GREENER 8
AFTENER 8
BENER 8
ROSENER 8
MESENER 8
OMENER 8
VENER 8
LEMENER 8
SIRENER 7
GRENER 7
AMENER 7
ALIENER 7
STRENER 7
ASENER 6
TRENER 6
DRENER 6
ATENER 6
STENER 6
GENER 6
MENER 6
TENER 5
SENER 5
LENER 5

Bøyningsformer av ENER

Lignende ord av ENER

Anagram av ENER

For mer informasjon om ordet ENER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok