LEIK i Scrabble - ordspill.com

LEIK i Scrabble

LEIK er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIKL.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
L1E1I1K2

Ved å legge til én bokstav til LEIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BLEIK 9
KLEIP 9
ULIKE 9
PILKE 9
KVILE 9
KVEIL 9
KLIVE 9
KLIPE 9
KLEIV 9
VIKLE 9
KEIVL 9
KELIM 7
KLEIM 7
FIKLE 7
FLIKE 7
LEIKT 6
LIKEN 6
LIKER 6
LIKES 6
LIKET 6
LIKNE 6
LIKTE 6
LIRKE 6
LINKE 6
LAKEI 6
RIKLE 6
SIKLE 6
SILKE 6
SKLEI 6
SKLIE 6
SLEIK 6
SLIKE 6
LEIKA 6
IKLES 6
IKLER 6
KITLE 6
KILEN 6
KILER 6
KILES 6
KILET 6
KILNE 6
KILTE 6
KISEL 6
KISLE 6
KLEIA 6
KILDE 6
KLEID 6
KLEIN 6
KLEIS 6
ILSKE 6
EKSIL 6
KLIET 6
KLINE 6
ILKER 6
ILKEN 6
KLIEN 6

Ord som starter på LEIK

OrdPoeng
LEIKEAPPARATENE 22
LEIKEAPPARATET 21
LEIKEAPPARATER 21
LEIKETØYENE 21
LEIKETØYET 20
LEIKETØYER 20
LEIKEAPPARATA 20
LEIKETØYA 19
LEIKEAPPARAT 19
LEIKEOMRÅDENE 19
LEIKETØY 18
LEIKEOMRÅDER 18
LEIKEOMRÅDET 18
LEIKEKAMERATENE 18
LEIKESTOVENE 17
LEIKEOMRÅDA 17
LEIKEPLASSENE 17
LEIKEOMRÅDE 17
LEIKEHUSENE 17
LEIKEKAMERATER 17
LEIKEKAMERATEN 17
LEIKESTOVER 16
LEIKOTEKARENE 16
LEIKEPLASSER 16
LEIKEHUSET 16
LEIKESTOVEN 16
LEIKEPLASSEN 16
LEIKEBILENE 15
LEIKESTOVE 15
LEIKESTOVA 15
LEIKOTEKAREN 15
LEIKESTUENE 15
LEIKENHETENE 15
LEIKARRINGENE 15
LEIKOTEKARER 15
LEIKEGRINDENE 15
LEIKEKAMERAT 15
LEIKEHUSA 15
LEIKARRINGER 14
LEIKEFELTENE 14
LEIKOTEKENE 14
LEIKEGRINDEN 14
LEIKARRINGEN 14
LEIKEPLASS 14
LEIKENHETER 14
LEIKEGRINDER 14
LEIKENHETEN 14
LEIKEBILEN 14
LEIKEHUS 14
LEIKESTUEN 14
LEIKEBILER 14
LEIKESTUER 14
LEIKESTUA 13
LEIKOTEKAR 13
LEIKEGRINDA 13
LEIKENHETA 13
LEIKOTEKER 13
LEIKEFELTER 13
LEIKESTUE 13
LEIKEFELTET 13
LEIKOTEKET 13
LEIKOTEKA 12
LEIKEBIL 12
LEIKENHET 12
LEIKEFELTA 12
LEIKARRING 12
LEIKINGENE 12
LEIKEGRIND 12
LEIKEFELT 11
LEIKINGEN 11
LEIKOTEK 11
LEIKINGER 11
LEIKINGA 10
LEIKERNE 9
LEIKING 9
LEIKEREN 9
LEIKENDE 9
LEIKENE 8
LEIKERE 8
LEIKENT 8
LEIKEDE 8
LEIKETE 8
LEIKES 7
LEIKEN 7
LEIKET 7
LEIKNE 7
LEIKER 7
LEIKTE 7
LEIKE 6
LEIKT 6
LEIKA 6

Ord som slutter med LEIK

OrdPoeng
ARBEIDSDUGLEIK 22
FELEKAPPLEIK 21
LANDSKAPPLEIK 21
FOLKEVISELEIK 20
HØSTBLEIK 19
SPØRRELEIK 18
HVITBLEIK 18
TJUKKLEIK 18
DRAUGBLEIK 18
KJÆRLEIK 18
VINTERBLEIK 18
KVITBLEIK 17
SPRÅKLEIK 17
KNAPPLEIK 17
SELSKAPSLEIK 17
TRYGGLEIK 17
SNØGGLEIK 16
HJULEIK 16
KAPPLEIK 16
GRÅBLEIK 16
DØDBLEIK 16
DAUDBLEIK 16
UDUGLEIK 16
GJETTELEIK 15
ORRHANELEIK 15
FUGLELEIK 15
SPRINGLEIK 15
JULELEIK 15
NÅBLEIK 14
SOMMERLEIK 14
VINTERLEIK 14
VÅRLEIK 14
BEISKLEIK 14
FANTASILEIK 13
KVATLEIK 13
STUTTLEIK 13
PANTELEIK 13
BARNELEIK 13
GÅTELEIK 13
NÆRLEIK 13
LIKBLEIK 13
TIURLEIK 12
STEVLEIK 12
DUGLEIK 12
KRIGSLEIK 12
KRANKLEIK 12
IDRETTSLEIK 12
FETTSLEIK 11
FARTSLEIK 11
TANKELEIK 11
LANGELEIK 11
MIMELEIK 11
HARDLEIK 11
KORTLEIK 11
HAGLEIK 11
UTELEIK 11
ORRELEIK 10
SANGLEIK 10
FIMLEIK 10
ORDLEIK 9
BLEIK 9
SLEIK 6

Bøyningsformer av LEIK

Lignende ord av LEIK

Anagram av LEIK

For mer informasjon om ordet LEIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok