LEIK i Scrabble - ordspill.com

LEIK i Scrabble

LEIK er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIKL.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
L1E1I1K2

Ved å legge til én bokstav til LEIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BLEIK 9
KEIVL 9
ULIKE 9
PILKE 9
KVILE 9
KVEIL 9
KLIVE 9
KLIPE 9
KLEIP 9
KLEIV 9
VIKLE 9
FIKLE 7
KLEIM 7
GELIK 7
FLIKE 7
KELIM 7
SLIKE 6
ELISK 6
LAKEI 6
LEIKA 6
LEIKT 6
LIKEN 6
LIKER 6
LIKES 6
LIKET 6
LIKTE 6
LIKNE 6
SLEIK 6
LINKE 6
TIKLE 6
RIKLE 6
SIKLE 6
SILKE 6
SKLEI 6
SKLIE 6
LIRKE 6
ILKET 6
IKLER 6
KISLE 6
KEILT 6
ILKER 6
KILDE 6
KILEN 6
KILER 6
KILES 6
KILET 6
KILNE 6
KILTE 6
KISEL 6
KITLE 6
ILSKE 6
KLEIA 6
KLEID 6
KLEIN 6
ILKEN 6
KLEIS 6
EKSIL 6
KLIEN 6
KLIER 6
KLIET 6
KLINE 6
IKLES 6

Ord som starter på LEIK

OrdPoeng
LEIKEAPPARATENE 22
LEIKEAPPARATER 21
LEIKETØYENE 21
LEIKEBRØDRENE 21
LEIKEAPPARATET 21
LEIKETØYER 20
LEIKEAPPARATA 20
LEIKETØYET 20
LEIKEOMRÅDENE 19
LEIKETØYA 19
LEIKEAPPARAT 19
LEIKEBRØDRE 19
LEIKEOMRÅDER 18
LEIKETØY 18
LEIKEFUGLENE 18
LEIKEKAMERATENE 18
LEIKEOMRÅDET 18
LEIKEOMRÅDE 17
LEIKEOMRÅDA 17
LEIKEDYRENE 17
LEIKEFUGLER 17
LEIKESTOVENE 17
LEIKEFUGLEN 17
LEIKEHUSENE 17
LEIKEPLASSENE 17
LEIKEKAMERATER 17
LEIKEKAMERATEN 17
LEIKEPARKENE 17
LEIKEDYRET 16
LEIKESTOVER 16
LEIKEBROREN 16
LEIKEHUSET 16
LEIKEPARKEN 16
LEIKESTOVEN 16
LEIKEPLASSER 16
LEIKEPLASSEN 16
LEIKOTEKARENE 16
LEIKEPARKER 16
LEIKEBILENE 15
LEIKESTOVA 15
LEIKENHETENE 15
LEIKEHESTENE 15
LEIKESTOVE 15
LEIKOTEKAREN 15
LEIKEKAMERAT 15
LEIKEHUSA 15
LEIKEFUGL 15
LEIKEDAMMENE 15
LEIKARRINGENE 15
LEIKEDYRA 15
LEIKEGRINDENE 15
LEIKESTUENE 15
LEIKOTEKARER 15
LEIKEBILER 14
LEIKEDAMMER 14
LEIKEGRINDER 14
LEIKEPARK 14
LEIKEGRINDEN 14
LEIKESTUEN 14
LEIKEDAMMEN 14
LEIKARRINGEN 14
LEIKENHETER 14
LEIKEHESTEN 14
LEIKARRINGER 14
LEIKEHESTER 14
LEIKEHUS 14
LEIKEKASSENE 14
LEIKESTUER 14
LEIKOTEKENE 14
LEIKEDYR 14
LEIKEBILEN 14
LEIKENHETEN 14
LEIKEBROR 14
LEIKEFELTENE 14
LEIKEPLASS 14
LEIKEGRINDA 13
LEIKEFELTER 13
LEIKEKASSER 13
LEIKEFELTET 13
LEIKEKASSEN 13
LEIKOTEKER 13
LEIKETIMENE 13
LEIKESTUA 13
LEIKOTEKET 13
LEIKESTUE 13
LEIKENHETA 13
LEIKOTEKAR 13
LEIKENHET 12
LEIKEHEST 12
LEIKETIMER 12
LEIKEFELTA 12
LEIKEKASSA 12
LEIKEKASSE 12
LEIKEGRIND 12
LEIKEBIL 12
LEIKARRING 12
LEIKETIMEN 12
LEIKOTEKA 12
LEIKINGEN 11
LEIKEFELT 11
LEIKETIME 11
LEIKOTEK 11
LEIKANDENE 11
LEIKETIDEN 11
LEIKANDET 10
LEIKANDER 10
LEIKETIDA 10
LEIKNESTE 10
LEIKINGA 10
LEIKEDAM 10
LEIKERNE 9
LEIKING 9
LEIKETID 9
LEIKANDA 9
LEIKNERE 9
LEIKEREN 9
LEIKNEST 9
LEIKENDE 9
LEIKEDE 8
LEIKENT 8
LEIKERE 8
LEIKAND 8
LEIKETE 8
LEIKENE 8
LEIKET 7
LEIKEN 7
LEIKTE 7
LEIKNE 7
LEIKER 7
LEIKES 7
LEIKA 6
LEIKE 6
LEIKT 6

Ord som slutter med LEIK

OrdPoeng
ARBEIDSDUGLEIK 22
LANDSKAPPLEIK 21
FELEKAPPLEIK 21
FOLKEVISELEIK 20
VÅPENLEIK 19
VIPPELEIK 19
HØSTBLEIK 19
DRAUGBLEIK 18
TJUKKLEIK 18
SPØRRELEIK 18
DJUPLEIK 18
HVITBLEIK 18
KJÆRLEIK 18
VINTERBLEIK 18
KVITBLEIK 17
TRYGGLEIK 17
SPRÅKLEIK 17
KNAPPLEIK 17
SELSKAPSLEIK 17
HJULEIK 16
SNØGGLEIK 16
KAPPLEIK 16
DAUDBLEIK 16
DØDBLEIK 16
BLAUTLEIK 16
GRÅBLEIK 16
BJARTLEIK 16
UDUGLEIK 16
GJETTELEIK 15
HVASSLEIK 15
FUGLELEIK 15
DRYGLEIK 15
JULELEIK 15
ORRHANELEIK 15
SPRINGLEIK 15
HALVLEIK 14
SKARPLEIK 14
BEISKLEIK 14
KVASSLEIK 14
KAMPLEIK 14
GROVLEIK 14
VÅRLEIK 14
BRÅLEIK 14
VINTERLEIK 14
SOMMERLEIK 14
NÅBLEIK 14
PANTELEIK 13
BARNELEIK 13
STUTTLEIK 13
NÆRLEIK 13
FØRLEIK 13
SPORLEIK 13
RAUSTLEIK 13
FANTASILEIK 13
LIKBLEIK 13
GÅTELEIK 13
KVATLEIK 13
IDRETTSLEIK 12
FAGERLEIK 12
KRANKLEIK 12
DUGLEIK 12
KÅTLEIK 12
ALVELEIK 12
DAUDLEIK 12
SKOLELEIK 12
LIVSLEIK 12
STEVLEIK 12
KRIGSLEIK 12
TIURLEIK 12
VENLEIK 11
GRANNLEIK 11
FARTSLEIK 11
MIMELEIK 11
LURLEIK 11
FETTSLEIK 11
TANKELEIK 11
LANGELEIK 11
ROLLELEIK 11
TRÅLEIK 11
BILLEIK 11
HAGLEIK 11
KORTLEIK 11
BALLEIK 11
UTELEIK 11
HARDLEIK 11
FIMLEIK 10
DANSELEIK 10
ORRELEIK 10
TITTELEIK 10
SANGLEIK 10
RINGLEIK 10
STOLLEIK 10
ORDLEIK 9
DANSLEIK 9
BLEIK 9
SLEIK 6

Bøyningsformer av LEIK

Lignende ord av LEIK

Anagram av LEIK

For mer informasjon om ordet LEIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok