ANTE i Wordfeud - ordspill.com

ANTE i Wordfeud

ANTE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AENT.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
A1N1T1E1

Ved å legge til én bokstav til ANTE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TWAEN 14
CETAN 14
VENTA 9
VATNE 9
VANTE 9
TAVEN 9
NAVET 9
PENTA 8
JENTA 8
NAGET 8
AGENT 8
NEGAT 8
PANTE 8
PENAT 8
TAGNE 8
TABEN 8
TAGEN 8
GANTE 8
TANGE 8
TAPEN 8
TAUEN 8
TEGNA 8
UANET 8
UANTE 8
GATEN 8
NAUET 8
GANET 8
ANGET 8
BATEN 8
BANTE 8
BANET 8
BATNE 8
AGNET 8
KANTE 7
AKTEN 7
HENTA 7
HETNA 7
TANKE 7
KATEN 7
ANKET 7
NEKTA 7
TEINA 6
TENLA 6
TAMEN 6
TALEN 6
TAIEN 6
TINEA 6
FETNA 6
ALTEN 6
ALNET 6
TELNA 6
AFTEN 6
FANTE 6
MANET 6
NAIET 6
NAMET 6
METAN 6
MENTA 6
MATNE 6
MATEN 6
MANTE 6
LETNA 6
LATEN 6
FANET 6
FATNE 6
FENTA 6
TRANE 5
TRENA 5
TERNA 5
TAREN 5
TENAR 5
ANDET 5
ANSET 5
TASNE 5
TASEN 5
DATEN 5
ANTER 5
ANSTE 5
RETNA 5
NEDTA 5
ENTRA 5
RANET 5
RANTE 5
RATEN 5
RATNE 5
NATRE 5
SENAT 5
NESTA 5
STAEN 5
STANE 5
NATES 5
ARTEN 5
ANTES 5
NATER 5
TANER 5
TANES 5
RENTA 5

Ord som starter på ANTE

OrdPoeng
ANTEBRACHIUM 31
ANTEBRACHIENE 28
ANTENNEKOPLINGA 27
ANTENNEKOBLINGA 27
ANTEDILUVIANSKE 27
ANTEBRACHIER 27
ANTEBRACHIET 27
ANTECEDERINGEN 27
ANTECEDERINGA 26
ANTEDILUVIANSK 26
ANTENNEKOBLING 26
ANTEBRACHIA 26
ANTENNEKOPLING 26
ANTECEDERING 25
ANTEDILUVIALT 24
ANTENNESTØYENE 24
ANTEDILUVIALE 24
ANTESIPASJONENE 24
ANTENNEPAKNINGA 24
ANTENNESYSTEMET 23
ANTESIPASJONEN 23
ANTESIPERINGENE 23
ANTENNESTØYER 23
ANTENNESTØYEN 23
ANTEDILUVIAL 23
ANTENNEPAKNING 23
ANTESIPASJONER 23
ANTENNESYSTEMER 23
ANTENNESYSTEMA 22
ANTECEDERENDE 22
ANTESIPERINGEN 22
ANTENNELIGHETER 22
ANTESIPERINGER 22
ANTENNEANLEGGET 22
ANTENNELIGHETEN 22
ANTENNESYSTEM 21
ANTENNELIGHETA 21
ANTENNESTØY 21
ANTENNEMONTØRER 21
ANTENNEANLEGGA 21
ANTENNEMONTØREN 21
ANTESIPERINGA 21
ANTESIPASJON 21
ANTECEDENTE 20
ANTENNELIGHET 20
ANTECEDERES 20
ANTESIPERING 20
ANTECEDERER 20
ANTENNEANLEGG 20
ANTENNEKABELEN 20
ANTECEDERTE 20
ANTENNELEDNINGA 20
ANTENNEUTTAKENE 20
ANTENNEKABLENE 20
ANTECEDENT 19
ANTEPENDIUM 19
ANTENNEKABLER 19
ANTENNEPANELENE 19
ANTEGNINGENE 19
ANTECEDERE 19
ANTECEDERT 19
ANTENNELEDNING 19
ANTENNEMONTØR 19
ANTELUDIUM 19
ANTENNEUTTAKET 19
ANTENNEKABEL 18
ANTEGNINGER 18
ANTEDATERINGEN 18
ANTECEDER 18
ANTENNEPANELET 18
ANTENNEPANELER 18
ANTENNEUTTAKA 18
ANTEGNINGEN 18
ANTENNEPANELA 17
ANTEDATERINGA 17
ANTESIPERENDE 17
ANTEGNINGA 17
ANTENNEKRETSENE 17
ANTENNEUTTAK 17
ANTEGNING 16
ANTEPENDIENE 16
ANTENNEKRETSER 16
ANTENNEKRETSEN 16
ANTERIDIUM 16
ANTENNELIGE 16
ANTEDATERING 16
ANTENNEPANEL 16
ANTEGNELSENE 16
ANTELUDIENE 16
ANTENNINGENE 16
ANTEMENSALENE 15
ANTENNEMASTENE 15
ANTESIPERTE 15
ANTELUDIET 15
ANTEPENDIER 15
ANTEFIKSENE 15
ANTEGNELSER 15
ANTESIPERES 15
ANTELUDIER 15
ANTENNINGER 15
ANTESIPERER 15
ANTEPENDIET 15
ANTEGNELSEN 15
ANTENNELIG 15
ANTENNINGEN 15
ANTEFIKSER 14
ANTENNEMASTEN 14
ANTEFIKSET 14
ANTESIPERT 14
ANTESIPERE 14
ANTEGNELSE 14
ANTEPENDIA 14
ANTEMENSALET 14
ANTENNEMASTER 14
ANTEMENSALER 14
ANTENNINGA 14
ANTENNEKRETS 14
ANTELUDIA 14
ANTENNBART 13
ANTEGNENDE 13
ANTEFIKSA 13
ANTENNING 13
ANTESIPER 13
ANTENNBARE 13
ANTENNEMASTA 13
ANTEDATERENDE 13
ANTERIDIENE 13
ANTEMENSALE 13
ANTEMENSALA 13
ANTENNELSENE 13
ANTENNBAR 12
ANTERIDIET 12
ANTEGNETE 12
ANTEGNEDE 12
ANTENNEMAST 12
ANTERIDIEN 12
ANTEFIKS 12
ANTENNELSER 12
ANTENNELSEN 12
ANTERIDIER 12
ANTEGNES 11
ANTEGNET 11
ANTEDATERES 11
ANTERIDIE 11
ANTERIOR 11
ANTEDATERER 11
ANTERIDIA 11
ANTEDATERTE 11
ANTEGNER 11
ANTENNELSE 11
ANTEGNE 10
ANTEGNA 10
ANTENNENDE 10
ANTEDATERT 10
ANTEDATERE 10
ANTEGN 9
ANTEDATER 9
ANTENNENE 9
ANTENNEN 8
ANTENNES 8
ANTENNER 8
ANTENNA 7
ANTENNE 7
ANTENDE 7
ANTENTE 7
ANTENE 6
ANTETE 6
ANTENT 6
ANTEDE 6
ANTENN 6
ANTES 5
ANTEN 5
ANTER 5
ANTET 5

Ord som slutter med ANTE

OrdPoeng
CLAIRVOYANTE 36
JORDBÆRPLANTE 32
KAUTSJUKPLANTE 31
CANNABISPLANTE 31
BYGGPLANTE 30
HYPERELEGANTE 29
INGEFÆRPLANTE 29
BOMULLSPLANTE 28
DRIVHUSPLANTE 27
FLAMBOYANTE 26
SLYNGPLANTE 26
VANILJEPLANTE 26
BUNDSFORVANTE 26
TOBAKKSPLANTE 26
KRYDDERPLANTE 26
KULTURPLANTE 25
KARSPOREPLANTE 25
HONNINGPLANTE 25
GUMMIPLANTE 24
CHANGEANTE 24
VÅPENVANTE 24
ASPARGESPLANTE 24
PRYDPLANTE 24
KANNABISPLANTE 24
SNYLTEPLANTE 24
SCENEVANTE 23
KURVPLANTE 23
VÆRVANTE 23
SUPERELEGANTE 23
KONJUGANTE 23
HJEMMEVANTE 22
UGRESSPLANTE 22
COURANTE 22
NYTTEPLANTE 22
SKJERMPLANTE 22
AKANTUSPLANTE 22
EKSTRAVAGANTE 22
MANIOKPLANTE 22
FLYVANTE 21
BELGPLANTE 21
VINTERPLANTE 21
SKOGSVANTE 21
SIGNIFIKANTE 21
KORGPLANTE 21
SUMPPLANTE 21
BYVANTE 21
STRIKKEVANTE 21
MYRPLANTE 21
UGRASPLANTE 21
OLJEPLANTE 20
KOKAPLANTE 20
GUVERNANTE 20
FJELLVANTE 20
HALVVANTE 20
POTTEPLANTE 20
ARBEIDSVANTE 20
LAKRISPLANTE 20
SPOREPLANTE 20
FINGERVANTE 20
AMPELPLANTE 20
PULSVANTE 20
EKVIDISTANTE 20
EKSORBITANTE 20
VERDENSVANTE 20
RUDERATPLANTE 20
MEDISINPLANTE 20
BASTARDPLANTE 20
POTETPLANTE 20
LØKPLANTE 19
VERTSPLANTE 19
EGGPLANTE 19
GANGVANTE 19
KAMPVANTE 19
DØDSELEGANTE 19
HUNNPLANTE 19
HASJPLANTE 19
KLATREPLANTE 19
OBSERVANTE 19
BATATEPLANTE 19
KOVARIANTE 19
BEITEPLANTE 19
KÅLPLANTE 19
HOFFVANTE 19
NYPLANTE 19
HEIMEVANTE 18
BÅTVANTE 18
JAKTVANTE 18
SKAUVANTE 18
TOMATPLANTE 18
BANANPLANTE 18
VASSPLANTE 18
VINPLANTE 18
SJØVANTE 18
HAVVANTE 18
LEGEPLANTE 18
VANNPLANTE 18
VERTPLANTE 18
SEGLVANTE 17
BILVANTE 17
HEILVANTE 17
URTEPLANTE 17
ULLVANTE 17
STUEPLANTE 17
FULMINANTE 17
IRRELEVANTE 17
FRØPLANTE 17
HUSVANTE 17
NONSJALANTE 17
SMÅPLANTE 17
VEDPLANTE 17
ALIKVANTE 17
BRILJANTE 17
KIMPLANTE 17
UINTERESSANTE 17
AMBULANTE 17
ENTREPRENANTE 16
SUFFISANTE 16
ENGPLANTE 16
UELEGANTE 16
FORPLANTE 16
UKURANTE 16
HESTEVANTE 16
IMPOSANTE 16
UKONTANTE 16
MORPLANTE 16
INVARIANTE 16
SEIERSVANTE 16
HANNPLANTE 16
TRÅDVANTE 16
PETULANTE 16
FRAPPANTE 16
FORGLANTE 16
HELVANTE 15
SKIVANTE 15
FLORISANTE 15
INTOLERANTE 15
LINPLANTE 15
UTEVANTE 15
SMÅBANTE 15
REISEVANTE 15
INTRIGANTE 15
INSINUANTE 15
BEPLANTE 15
ABUNDANTE 15
SEILVANTE 15
TILPLANTE 15
OMPLANTE 15
KARPLANTE 15
AVVANTE 15
SETTEPLANTE 15
TURVANTE 15
PREGNANTE 15
PARKTANTE 14
RISPLANTE 14
FORBANTE 14
LOVANTE 14
FLAGRANTE 14
INNEVANTE 14
RELEVANTE 14
FAREVANTE 14
ERTEPLANTE 14
TILVANTE 14
BEVANTE 14
ARROGANTE 14
FILLETANTE 14
TALEVANTE 14
INNPLANTE 14
INTERESSANTE 13
LEPLANTE 13
UTPANTE 13
PIKANTE 13
VAKANTE 13
KULANTE 13
ISPLANTE 13
AVKANTE 13
UVANTE 13
KONSTANTE 13
SJARMANTE 13
MILITANTE 13
SENEVANTE 13
DOMINANTE 13
ARVETANTE 13
GRANDTANTE 13
REDUNDANTE 13
STEDVANTE 13
ERADIKANTE 13
DEVIANTE 13
DISSONANTE 13
FREMMANTE 12
TEPLANTE 12
ROSINANTE 12
TOLERANTE 12
MOKANTE 12
KURANTE 12
UBANTE 12
ABERRANTE 12
KONTANTE 12
ELEGANTE 12
LEKETANTE 12
FORMANTE 12
BLATANTE 12
BRISANTE 12
KVANTE 12
AMUSANTE 12
EKLATANTE 12
RALJANTE 12
MARKANTE 11
MUTANTE 11
DELIRANTE 11
BASTANTE 11
RESONANTE 11
GALANTE 11
FJANTE 10
GLANTE 10
PLANTE 10
TILRANTE 10
VRANTE 10
SVANTE 10
SPRANTE 10
SPANTE 9
VANTE 9
FRARANTE 9
SKRANTE 9
INSTANTE 9
SKANTE 8
PANTE 8
UANTE 8
GANTE 8
BANTE 8
RESTANTE 8
FLANTE 8
SLANTE 7
RASANTE 7
ANDANTE 7
KANTE 7
STRANTE 7
TRANTE 6
FANTE 6
STANTE 6
MANTE 6
RANTE 5
TANTE 5

Lignende ord av ANTE

Anagram av ANTE

For mer informasjon om ordet ANTE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANTE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok