Er BYGDE tillatt i Scrabble?

Ja! BYGDE er tillatt i Scrabble og gir deg 14 poeng.

Annonsering

Scrabble ordbøker

Ordbok Navn Språk Tillatt
NSF-ordlisten 2021 NSF2021 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2016 NSF2016 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2012 NSF2012 Norsk Bokmål JA
Scrabble poeng
14
Scrabble bokstavpoeng
B4Y6G2D1E1

Betydningen av BYGDE

Definisjoner

Verb

bygge - (la) føre opp; "bygge et hus"; "bygge veier"; "bygge skip og båter"; "fuglene bygger reir"; "de bygde modellfly"

bygge - (la) mure eller tømre; "bygge et hus"; "bygge veier"; "bygge skip og båter"; "fuglene bygger reir"; "de bygde modellfly"

bygge - lage til; "bygge et hus"; "bygge veier"; "bygge skip og båter"; "fuglene bygger reir"; "de bygde modellfly"

bygge - befolke, bosette; "bygge et land"

bygge - utvikle muskelmasse; "trene hardt og bygge muskler"

bygge - skape, utvikle; "bygge sin egen tilværelse"; "ha en idé å bygge videre på"; "bygge tillit mellom partene"

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng NSF
UBYGDE 18
BYGDEN 15
BYGDER 15

Starter med

Ord Def. Poeng NSF
BYGDEUNGDOMSLAG 31
BYGDEUNGDOMMENE 31
BYGDEMÅLSVISENE 31
BYGDEPOLITIKKEN 30
BYGDEMILJØENE 30
BYGDEUNGDOMMER 30
BYGDEMÅLSVISEN 30
BYGDEUNGDOMMEN 30
BYGDEKULTURENE 30
BYGDEMÅLSVISER 30

Slutter på

Ord Def. Poeng NSF
GJENOPPBYGDE 32
SOVJETISKBYGDE 31
HØYBYGDE 28
BJELKEBYGDE 27
OVERUTBYGDE 27
UTOVERBYGDE 27
SVÆRBYGDE 26
NYUTBYGDE 26
TØMMERBYGDE 26
SKJEVBYGDE 26