Er EN tillatt i Scrabble?

Ja! EN er tillatt i Scrabble og gir deg 2 poeng.

Annonsering

Scrabble ordbøker

Ordbok Navn Språk Tillatt
NSF-ordlisten 2021 NSF2021 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2016 NSF2016 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2012 NSF2012 Norsk Bokmål JA
Scrabble poeng
2
Scrabble bokstavpoeng
E1N1

Betydningen av EN

Definisjoner

en - noen, en viss; "det var en som spurte etter deg"

en - folk, de; "en kan aldri vite"; "en ble enig om å utsette saken"; "en skal ikke tro alt en hører"

en - jamfør man; "en kan aldri vite"; "en ble enig om å utsette saken"; "en skal ikke tro alt en hører"


en - grunntallet 1

en - det første tallet i tallrekken; "en og en er to"; "ikke én torde gripe inn"; "en gang for alle"; "det fins mer enn én måte å gjøre det på"; "én etter én"; "ikke en av tusen"; "kan jeg få én kake til?"; "ett av to"; "ett er sikkert"


en - brukt til å nevne et enkelt individ, eksemplar eller lignende; "ei geit, en katt og et esel"; "et langt, hvitt hus"; "løpe som en gal"; "en ny Ibsen"; "jeg leter etter en lege"


Adverb

en - cirka, om lag; "en tre timers tid"; "for en sju, åtte år siden"

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng NSF
NYE 8
YEN 8
ØNE 7
EVN 6
NEV 6
PEN 6
BEN 6
NÅE 6
UEN 6
VEN 6

Starter med

Ord Def. Poeng NSF
ENGBYGG 18
ENCELLA 16
ENCORE 16
ENØYDE 15
ENGBRUK 15
ENHJULT 15
ENVOYE 15
ENGFLYA 14
ENGVEPS 14
ENGHAUK 14

Slutter på

Ord Def. Poeng NSF
MØYEN 15
EOCEN 15
KYPEN 14
WUEN 14
ØYDEN 14
BØKEN 13
ØYEN 13
HÆKEN 13
HYKEN 13
VÆREN 13