Wordfeud-ordbok

Er AKSIOM tillatt i Wordfeud?

Ja! AKSIOM er tillatt i Wordfeud og gir deg 12 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
12
Bokstavpoeng
A1K3S1I2O3M2

Definisjoner

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

aksiom - grunnsetning som ikke trenger bevis eller kan bevises

Wiktionary Wiktionary dictionary logo

Substantiv

aksiom - er en grunnsetning som aksepteres uten bevis, enten den er allment akseptert eller den er selvinnlysende sann

Wikipedia Wiktionary dictionary logo

  • Et aksiom (gr. αξιωμα/aksioma, grunnsetning) er en grunnsetning som aksepteres uten bevis, enten den er allment akseptert eller den er selvinnlysende sann. Innenfor epistemologien (filosofi) er den selvinnlysende sann, mens den ikke trenger være det i matematikken.

Ordklasse 🔤

  • aksiom, substantiv; ubestemt form, flertall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (et) aksiom
  • Bestemt form: (det) aksiomet
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) aksiomer / aksiom
  • Bestemt form: (alle) aksiomene / aksioma

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

aksiom

Aksiom er en grunnleggende regel, grunnsetning eller forutsetning, som sammen med andre aksiomer danner grunnlaget for et logisk system eller en matematisk teori.Innenfor matematikk og de eksakte vitenskapene streber man etter et system som er bygd opp på aksiomer og resultater avledet av disse ved logiske regler.Et abstrakt matematisk system består som regel av gitte elementer (symboler, punkter, bokstaver) og visse regler for hvordan disse skal kombineres.Sammensetningen av alle aksiomene (aksiomsystemet) angir så egenskapene ved disse operasjonene, og de matematiske satsene (teoremene) følger fra aksiomene gjennom logiske slutningsregler.Ved studiet av aksiomsystemer oppstår det visse problemer som er viktige for matematikkens grunnlag.

artikkel

Arkimedes' aksiom

Arkimedes' aksiom er en grunnsetning i matematikken. Aksiomet sier at en viss størrelse (for eksempel et tall eller en lengde), uansett hvor liten den er, kan gjøres større enn en hvilken som helst annen størrelse av samme slag ved å mangedobles.Dette aksiomet er viktig i forskjellige matematiske teorier. Det ble innført av Arkimedes i forbindelse med hans ekshausjonsmetode for å finne volumer og arealer..

artikkel

aksiom

Aksiom er et prinsipp eller en påstand som kan danne belegg eller grunnlag for en rekke andre utsagn og påstander, men som selv godtas som selvinnlysende eller åpenbart sann. Et aksiom er derfor ikke noe som selv trenger å bevises eller begrunnes. Derfor kan aksiomatiske påstander stå som et grunnlag for ulike system av kunnskap ved at man utleder den øvrige kunnskapen deduktivt fra de grunnleggende aksiomene og definisjonene i et system.

artikkel
aksiom - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

Euklid

Euklid var en gresk matematiker fra antikken. Hovedverket hans, Elementer (Stoikheia), har hatt en epokegjørende betydning for matematikkens utvikling. Verket, som består av 13 «bøker» (egentlig kapitler), var i middelalderen og langt inn i den nyere tid, grunnlaget for studiet av matematikk. De ble brukt som lærebok i skolene i mange land, og påvirkningen fra Elementer er ennå tydelig i nesten alle lærebøker i plangeometri.Om Euklids liv vet man lite, bare at han underviste i Alexandria under Ptolemaios 1, ca.

artikkel
Euklid - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

parallellaksiomet

Parallellaksiomet er et aksiom i Euklids geometri. Aksiomet sier at hvis to rette linjer skjæres av en tredje linje, vil de to linjene skjære hverandre på den siden av den tredje hvor summen av de indre vinklene er mindre enn 180 grader. Se figuren. Playfairs aksiom, som ble formulert av John Playfair, sier at det gjennom ethvert gitt punkt bare kan trekkes én linje som er parallell med en gitt linje.

artikkel
parallellaksiomet - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
OMSKIPA 16
MOKKAIS 15
MOSAIKK 15
AKSIOMA 13
ANOMISK 13
ATOMISK 13
MAORISK 13
MARISKO 13
MOKASIN 13
MOSAISK 13

Starter med

Ord Def. Poeng  
AKSIOMATISERING 26
AKSIOMETRISKE 22
AKSIOMATISKE 21
AKSIOMETRISK 21
AKSIOMATISERES 21
AKSIOMATISERER 21
AKSIOMATISERTE 21
AKSIOMATISK 20
AKSIOMATISERE 20
AKSIOMATISERT 20