Wordfeud-ordbok

Er DAM tillatt i Wordfeud?

Ja! DAM er tillatt i Wordfeud og gir deg 4 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
4
Bokstavpoeng
D1A1M2

Definisjoner

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

dam - naturlig vannsamling i terrenget; "vasse i en dam"; "veien ble full av dammer"

dam - tjern, pytt; "vasse i en dam"; "veien ble full av dammer"

dam - oppbygd hindring, oftest i elv, for å få jevn vannføring til fløting, til kraftverk eller for å hindre skadeflom; "anlegge en dam"; "på utsiden av byen ligger det en gigantisk dam"

dam - demning, basseng; "anlegge en dam"; "på utsiden av byen ligger det en gigantisk dam"

dam - reservoar; "anlegge en dam"; "på utsiden av byen ligger det en gigantisk dam"

dam - kunstig vannsamling bak en dam; "byen får drikkevann fra dammen"

dam - ansamling av væske; "en dam av saft på gulvet"; "sølet la seg i dammer på bordet"


Substantiv

dam - spill for to personer med sjakkbrett og 24 brikker; "være en kløpper i dam"

Wikipedia Wiktionary dictionary logo

  • MÃ¥ ikke forveksles med Damm. Dam og dam kan referere til • Dam (innsjø) – liten innsjø • Demning • Dam (spill) – brettspill for to personer • Dekameter (dam) – en SI-enhet for lengde lik 10 meter • Dam (band) – Black metal-band.

Ordklasse 🔤

  • dam, substantiv; ubestemt form, entall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (en) dam
  • Bestemt form: (den) dammen
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) dammer
  • Bestemt form: (alle) dammene

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

dame

Dame er et fransk substantiv som betyr kvinne. I moderne norsk brukes dette substantivet delvis med samme betydning som kvinne og delvis med betydningen fornem eller dannet kvinne. Uttrykk fra selskapslivet som «mine damer og herrer» og «damenes tale» viser at dame gjerne brukes i formelle sammenhenger. I norsk kan dame også brukes om kvinnelig kjæreste, og er i tillegg en betegnelse på et billedkort i kortspill.

artikkel

demning

Demning er et byggverk som har til oppgave å samle vann i sjøer og elver for å kunne utnytte vannet til ulike formål eller for eller å beskytte landområder mot oversvømmelse. Demninger bygges ofte for flere formål, for eksempel både til regulering, inntak for kraftverk, irrigasjon og flomkontroll. Enkelte demninger teller med blant verdens største byggverk.

artikkel
demning - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

dam

Dam er et brettspill for to personer som spilles på et sjakkbrett, altså et brett med 8 ganger 8 ruter. Hver spiller har 12 runde og flate brikker, henholdsvis mørke og lyse. Bare de mørke feltene benyttes på sjakkbrettet. Brikkenes startoppstilling er på de tre nederste radene på hver side av brettet (se figur). Hensikten med spillet er å slå ut motstanderens brikker ved å hoppe over dem, eller å sperre dem inne slik at de ikke kan flyttes.

artikkel
dam - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

dam

En dam, eller pytt, er en liten temporær eller permanent forekomst av overflatevann.Temporære (midlertidige) dammer slik som regnvannsdammer og smeltevannsdammer dannes i fordypninger i terrenget uten avløp til lavereliggende terreng. Større dammer kan i prinsippet dannes på samme måte som innsjøer.Sterkt kalkrike dammer, pytter og små og/eller grunne innsjøer regnes som sårbare i norsk rødliste for naturtyper.I landlige områder finnes det ofte gårdsdammer som kan være konstruert for å ha tilstrekkelig vann til brannslukking og til husdyr.

artikkel
dam - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Notre-Dame

Notre-Dame er en gotisk katedral i Paris, og et av gotikkens betydeligste monumenter. Kirken er femskipet uten markert tverrskip med to 69 meter høye, rett avkuttede tårn i vest og med spir over midtkrysset (1858). Notre-Dame er navn på flere kirker, men når navnet står alene, menes katedralen i Paris.

artikkel
Notre-Dame - CC BY SA 3.0

Credit: CC BY SA 3.0

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
DØMA 8
MØDA 8
DAMP 8
DUMA 8
DÃ…MA 8
AMID 6
ADAM 5
DAMA 5
DAME 5
DRAM 5

Starter med

Ord Def. Poeng  
DAMBYGGA 25
DAMBYGG 24
DAMPRØYK 24
DAMPTRYKK 24
DAMPTRØYA 23
DAMERYGG 22
DAMPVOGNA 22
DAMPSKYA 21
DAMPVOGN 21
DAMEVÆRET 21

Slutter på

Ord Def. Poeng  
FYLLINGSDAM 26
YNGLEDAM 20
HVELVDAM 20
KVELVDAM 20
LAUGARDAM 17
BOGEDAM 16
PLASKEDAM 16
KOFFERDAM 16
FROSKEDAM 15
MØLLEDAM 15